Persoonlijke effectiviteit

Wat leer je in deze cursus?
Ieder mens is uniek en beïnvloedt zijn of haar omgeving. Inzicht in onszelf en anderen biedt dan ook uitstekende mogelijkheden om persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Het Discovery Profiel is specifiek ontwikkeld om individuen en organisaties dit inzicht te kunnen bieden. De Insight methodiek maakt de verschillen tussen persoonlijkheden op een heldere, motiverende en toegankelijke wijze duidelijk aan de deelnemers en draagt daarmee bij aan hogere persoonlijke effectiviteit en betere interpersoonlijke relaties binnen de organisatie.
Stacks Image 176
Persoonlijke krachten op een goede dag
Stacks Image 180
Persoonlijke krachten op een slechte dag
In een professionele omgeving staan verschillende persoonlijkheidstypen continu met elkaar in contact en de communicatiebehoeften van deze typen kunnen onderling sterk verschillen. De persoonlijke effectiviteit van medewerkers hangt sterk af van de manier waarop zij zichzelf en anderen zien.
In deze cursus Persoonlijke effectiviteit wordt dit inzicht op een waardevrije en professionele wijze aangeboden.

Tijdens deze cursus gaan we kijken hoe je profiel is opgebouwd en waar je talenten liggen. Aan het einde van de dag heb je een plan van aanpak gemaakt. In dit plan maak je concreet hoe je je talenten het best kunt inzetten in de organisatie en hoe je ervoor zorgt dat jouw mogelijkheden beter worden opgemerkt.
Duur
Deze cursus duurt een dag: 9.00 tot 17.00 uur
Belangstelling?
Iedere cursus van de KR8 Academie wordt op maat aangeboden. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Peter Steenkamer
06 - 22 51 42 87
petersteenkamer@live.nl

Judith Manssen

Stacks Image 194
Ik geloof sterk in de uitspraak ‘Talent creëer je niet, dat benut je’. We zijn vaak erg gefocust op wat we niet kunnen. In onze cultuur word je geacht om van een 3 een 5 te maken door keihard je best doen. Maar een 5 is nog steeds onvoldoende. Dit is volgens mij niet de juiste route. Als je al een 7 scoort, dan maak je daar op natuurlijke kracht een 9 van als je het motortje wat harder aandraait.