Anders vergaderen

Stacks Image 117
Wat leer je in deze cursus?
Wist je dat vergaderingen boeiend kunnen zijn, veel energie kunnen geven?
Binnen elke samenwerking is het nodig dat er bijeenkomsten zijn waar besluitvorming plaatsvindt, waar men informatie uitwisselt en samen komt voor overleg. Vergaderen noemen we dat en doen het veel en vaak! Maar hoe krijg je een vergadering boeiend? Hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat de vergadering in een logische volgorde verloopt? Dat iedereen actief betrokken is en blijft en verantwoordelijkheid neemt voor de vergadering? Hoe houd je het to the point?

Deze cursus is bedoeld voor:
• Mensen die vergaderingen voorzitten en
• Mensen die aan vergaderingen deelnemen.
Deze dag biedt je een combinatie van leren en uitvoeren. We gaan het hebben over de structuur van vergaderen. Het vergaderkader is een techniek waarbij de verantwoordelijkheden van een vergadering verdeeld en gedragen worden door de leden van de vergadering.
Maar we gaan vooral veel oefeningen doen. Je krijgt de mogelijkheid om nieuw verworven technieken en inzichten direct toe te passen.

Samengevat leer je:
• Hoe een vergadering efficiënt, prettig en inspirerend kan zijn.
• Welke techniek op welk moment het meest effect heeft.
• Het theoretische concept: ‘het vergaderkader’.
• Wat de essentie van samenwerking is.

Tip!
Deze cursus is ook uitstekend geschikt als teambuilding voor een afdeling. Je leert hoe je beter kunt vergaderen, maar tegelijkertijd kijkt de trainer kritisch hoe mensen op elkaar reageren. Als mensen enige tijde met elkaar samenwerken ontstaat er vaak een zekere vermoeidheid. Mensen denken dat het geen zin meer heeft om elkaar feedback te geven. Of hebben dat nooit gedaan. Langpraters mogen lang praten. Zwijgers wordt niet om een bijdrage of input gevraagd. Het geeft energie, lucht en ruimte omdat tijdens deze training met je afdeling hier ook aandacht wordt besteed. Vastgeroeste patronen waar iedereen zich aan ergert, worden aangepakt en productief gemaakt!
Stacks Image 119
Duur
Deze cursus duurt een dag: 9.00 tot 17.00 uur
Belangstelling?
Iedere cursus van de KR8 Academie wordt op maat aangeboden. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Peter Steenkamer
06 - 22 51 42 87
petersteenkamer@live.nl

Margit Sleeuwenhoek

Stacks Image 115
In werkoverleg worden vormen en structuur, doelstellingen en ideeën, verantwoordelijkheden, betrokkenheid, eigen belangen en vragen, inzet en middelen te pas en te onpas door elkaar gebruikt. Mensen verliezen elkaar, het doel, hun animo en energie erdoor. Wat als we alles nu eens heel simpel een structuur en een plaats geven? Dan past de complexiteit van mensen die samenwerken plotseling gemakkelijk in een bruikbaar basismodel van vier vakjes en vergaderen we er weer lustig op los.
deelnemers over deze cursus
Trainster Margit Sleeuwenhoek is top. Ze kan heel goed praktijkvoorbeelden knopen aan theoretische achtergronden en die weer terug laten komen in hoe het beter kan. In de cursus ‘Anders vergaderen’ leer je hoe je gestructureerd een vergadering voorbereidt. Je stelt van tevoren agendapunten op. Maar ook: per agendapunt spreek je af hoeveel tijd iemand nodig heeft. En welke personen er nodig zijn om dit agendapunt af te stemmen. Het wordt zo per agendapunt duidelijk of het gaat om: brainstormen, informeren of besluitvorming. Na de cursus hebben we het meteen in gang gezet en is het geleerde in de praktijk gebracht:
  • We bereiden een agenda nu voor.
  • We spreken elkaar aan tijdens een vergadering op de gemaakte afspraken.
  • En we evalueren hoe de vergadering is gegaan.
De kwaliteit van onze vergaderingen is er echt op vooruit gegaan.