Teameffectiviteit vergroten

Wat leer je in deze cursus?
Teamwork is een continue uitdaging. Van het opbouwen van onderlinge relaties tot het formuleren van ontwikkelingsdoelen – de levenscyclus van een team kent veel beslissende momenten die invloed hebben op haar prestaties en effectiviteit.

Een goede omgang met deze momenten vereist een teamontwikkelingsplan waarin de ontwikkeling van het team en haar leden, helder aansluit op de doelstellingen van de organisatie. Hierbij is het belangrijk om vanuit het teamontwikkelingsplan niet alleen te kijken naar mogelijke valkuilen, maar ook om de krachten van de teamleden optimaal te benutten.

Maar waar begin je? Dit trainingsprogramma biedt een flexibele methode waarmee je meteen aan de slag kunt. Het teameffectiviteitsprogramma bestaat uit vier modules van elk één dagdeel; twee basismodules en twee aanvullende modules. De basismodules zijn voor elk team gelijk. De aanvullende modules zijn per team verschillend.

Dagdeel 1: Persoonlijke effectiviteit
Ieder mens is uniek en beïnvloedt zijn of haar omgeving. Inzicht in onszelf en anderen biedt dan ook uitstekende mogelijkheden om de persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Je maakt vooraf een vragenlijst waarmee een persoonlijk profielanalyse wordt gemaakt. Deze persoonlijk profielanalyse brengt je talenten in kaart. De training Persoonlijke effectiviteit maakt de verschillen tussen persoonlijkheden op een heldere, motiverende, waardevrije en toegankelijke wijze duidelijk aan de deelnemers. Ditit inzicht draagt daarmee bij aan hogere persoonlijke effectiviteit en betere interpersoonlijke relaties binnen de organisatie.

Samenvattend:
• Inzicht in jezelf
• Inzicht in anderen
• Het herkennen, afstemmen en je verbinden met de ander

Dagdeel 2: Teameffectiviteit
Het doel van ‘Teameffectiviteit’ is het vergroten van het onderling inzicht en begrip binnen het team, zodat een betere basis ontstaat voor een effectieve(re) samenwerking. We gaan kijken welke voorkeuren het team heeft als het gaat om besluitvorming, waarneming en integratie met de omgeving. We zoomen in op hoe het team communiceert. En we doen praktische oefeningen en reflectie op de teamsamenwerking. Dagdeel 2 sluiten we af met een evaluatie met de deelnemers. We kijken waar hun behoefte voor de komende twee dagdelen ligt.

Dagdeel 3 en dagdeel 4: nader te bepalen
Uit de evaluatie van dagdeel 2 worden de behoeften aan verdiepende ontwikkeling van het team gepeild. Op basis hiervan worden dagdeel 3 en 4 vormgegeven. Mogelijke onderwerpen zijn:
• Timemanagement
• Stressmanagement
• Persoonlijk leiderschap
• Beïnvloedingstechnieken
• Afstemmen en verbinding maken op persoonlijkheidstypen
• Respectvolle communicatie in moeilijke situaties
• Vertalen van organisatiedoelstellingen naar teamdoelstellingen
• Herverdelen van taken aan het de hand van natuurlijk talenten
De voordelen van het teameffectiviteitsprogramma
Hieronder noemen we de voordelen die zorgen voor een verhoogd rendement van de leeractiviteiten.
1 Het inzetten van (wetenschappelijk onderbouwde) persoonlijkheidsanalyses versnelt het inzicht bij medewerkers/teams/organisatie.
2 Deze inzichten worden verbonden aan leermodules die relevant zijn.
3 De leermodules duren steeds een halve dag. Ze zijn kort & krachtig.
4 Het veranderen van zichtbaar gedrag wordt dubbel gestimuleerd door de combinatie van bewustwording (inzoomen op de resultaten van persoonlijkheidsanalyses) en leren/trainen in de dagdelen.
5 Je kunt organisatiedoelstellingen/veranderwensen matchen met het potentieel van de medewerkers. Als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar innovatiekracht weet je vooraf of dat er bij de medewerkers in zit.
6 Organisatiedoelstellingen/veranderwensen kun je vormgeven in samenhangende, gemoduleerde leerlijnen.
7 Het systeem is flexibel. Je kunt er stapsgewijs een samenhangend ontwikkelsysteem van bouwen. Je kunt starten met een aantal teams en vandaar uit verder bouwen. Kortom je kunt het inzetten ervan passend maken bij de ambitie (lef, durf, budget) van de organisatie.
Stacks Image 127
Duur
Deze cursus bestaat uit vier dagdelen van 9.00 uur tot 13.00 uur
Belangstelling?
Iedere cursus van de KR8 Academie wordt op maat aangeboden. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Peter Steenkamer
06 - 22 51 42 87
petersteenkamer@live.nl

Judith Manssen

Stacks Image 123
Elk mens heeft talenten. En vrijwel iedereen werkt binnen een team of een afdeling. In deze training breng ik deze twee zaken bij elkaar. Je krijgt inzicht in je eigen talent en in de talenten van de collega’s in je team. Dat is verhelderend, leuk en vaak ook verrassend! Op basis van de talenten in het team gaan jullie aan de slag om de teameffectiviteit te vergroten. Ik zeg altijd: ‘Ieder in zijn kracht maakt het beste resultaat’.
deelnemers over deze cursus
We hebben deze trainingen als zeer plezierig ervaren. Mooi was om te ervaren hoe Judith haar trainingen met de teams vorm gaf en aanpaste aan de behoefte van het team.

Judith geeft de training op een authentieke manier met flair. Ook heeft zij natuurlijk overwicht, waardoor de mannen echt geen loopje met haar zouden durven nemen. En bovenal heeft de training blijvend effect gehad. Mensen hebben meer inzicht gekregen in zichzelf, in elkaar en uiteindelijk hebben zij geleerd hoe zij met elkaar kunnen verbinden, waardoor je een betere samenwerking krijgt en de resultaten automatisch omhoog gaan. Een absolute aanrader!

Ik ken Judith als begeleider/trainer tijdens onze teamsessies. Daarbij is ze integer en laat ze zien te beschikken over inlevingsvermogen, mensenkennis en vakkundigheid. Ze weet je aan het denken te zetten, maar boven al is ze heel fijn om mee te weken.

Elk team kreeg naast een algemeen deel ruimte voor een eigen aanpak, waarbij Judith op een hele natuurlijke manier de teams op lijn heeft gebracht. In het dagelijks werk hebben we er inmiddels veel plezier van!