Sterk in sterke punten

Stacks Image 126
Wat leer je in deze cursus?

Interview met Ellen van Waaijen

Waarom deze interactieve masterclass?
Simpelweg omdat ik het leuk vind om mijn kennis en ervaring op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling te delen. Ik vind het begeleiden van mensen en van teams heel erg leuk om te doen, daar krijg ik energie van. Ik ben enthousiast over de KR8 Academie en ik vind het leuk als mensen met dezelfde interesse elkaar ontmoeten. Ik geloof in verbinding en netwerken en zo met elkaar verder komen.

Vanwaar sterke punten?
Er wordt te vaak gekeken naar de punten waar mensen niet zo goed in zijn om vervolgens alle energie te steken in de verbetering van die punten. Dat is jammer, want het kost een hoop energie om je zwakkere punten te verbeteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist de sterke punten van iedere medewerker de meeste ruimte bieden voor groei. Steeds meer organisaties zien dit en werken vanuit de gedachte die ook de KR8 Academie hanteert: beter worden waar je goed in bent. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je er achter waar je talenten liggen? Hoe zet je die in voor je werk?

Waarom is de masterclass interactief?
Ik krijg het niet voor elkaar om alleen maar een verhaal te vertellen. Interactie en iets doen vind ik zelf ook fijn. Het zelf het ontdekken van je sterke punten wordt afgewisseld met achtergrondinformatie over werken vanuit sterke punten en de waarderende benadering. En daarbij zoom ik in op vragen die je kunt stellen als je met mensen aan de slag gaat met talentontwikkeling.

Wat levert deze masterclass je op?
• Je kent je eigen sterke punten.
• Je hebt beeld en geluid als je met iemand in gesprek bent over talentontwikkeling.
• Je weet het verschil tussen competenties en sterke punten.
• Je weet het verband tussen sterke punten en talenten.
• Je weet hoe je mensen begeleidt je vanuit talent, vanuit de waarderende benadering
• Je weet wat het werken vanuit talent jezelf en de organisatie oplevert.
Duur
16.00 – 18.00 uur (inclusief netwerkborrel)

Aantal deelnemers
20 deelnemers (maximum)

Voor
trainers, coaches, leidinggevenden, hr-adviseurs, loopbaanadviseurs die meer willen weten over het werken vanuit je sterke punten

Optie
Als je wilt - hoeft niet - kun je vooraf het boek kopen Ontdek je sterke punten van Marcus Buckingham. Hierin zit een code voor een digitale test. Na de test ontvang je per e-mail jouw eigen vijf sterke punten.
Belangstelling?
Iedere cursus van de KR8 Academie wordt op maat aangeboden. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Peter Steenkamer
06 - 22 51 42 87
petersteenkamer@live.nl

Ellen van Waaijen

Stacks Image 132
Ik was een training aan het ontwikkelen en ik dacht: waarom zitten we allemaal dingen te doen waar mensen niet goed in zijn? Dat zou ik zelf niet willen! Ik kwam op het spoor van Ontdek je sterke punten van Marcus Buckingham. Ik las het, maakte de test en alles viel op zijn plek. Ik heb een sterke-punten-workshop ontwikkeld en aan veel teams gegeven. Mijn ervaring is dat mensen erg blij worden als ze ontdekken waar ze goed in zijn. En ze worden nog blijer als collega’s hun talenten herkennen. Als mensen zien wat je kunt, is het pas echt een talent. Er ontstaat meer begrip binnen teams. En het is het mooiste als mensen meer activiteiten gaan doen die ze goed kunnen. Dat versterkt jezelf en het team. Zo zijn collega’s andere taken gaan oppakken en klussen gaan doen bij andere afdelingen. Het is soms gewoon ontroerend, iemand zei ‘ik heb nog nooit in mijn leven gehoord waar ik goed in ben’.